top of page

VISIE

De enthousiaste medewerkers van AA&O staan steeds klaar met deskundig advies. 

 

De ervaring binnen AA&O biedt ons een schat aan knowhow, waarop onze jongere werknemers continu kunnen terugvallen. Die know how en technische expertise is onze sterkte, echte vakmensen die meedenken en oplossingen bieden vanuit een jarenlange praktijkervaring.

Als raadgevende bureau technieken stellen wij ons tot doel dat er één integrale visie van gebouw en installaties komt, waarbij de architectuur en de installaties als een samenhangend geheel beschouwd worden. 

 

Omdat bij ons ook duurzaamheid zeer belangrijk is, bekijken we steeds welke energiebesparende en economisch verantwoorde concepten haalbaar zijn in uw project. Uiteraard vertrekkende vanuit het leef- en werkcomfort van de toekomstige gebruiker.

 

Onze werkwijze is gestructureerd en doelmatig. Het opstellen van een sterk dossier vergt een helder begrip van uw noden en wensen. De samenwerking start daarom eerst met een grondig overleg. Gedurende het designproces voorzien wij u tevens van gepast advies en fungeren wij altijd als een centraal aanspreekpunt. Op die manier komt u nooit voor onaangename verrassingen te staan.

 

Maar … AA&O is in eerste plaats een aanspreekbaar ingenieursbureau waar de zaakvoerders Jurgen en Wouter steeds dicht bij de projecten staan.

 

1. Samenstellen van een bouwteam.

 

Om een vlot bouwproces te garanderen, werken we vaak projecten uit in bouwteam. Het bouwteam bestaat uit een algemene projectverantwoordelijke (projectcoördinator), een aantal projectingenieurs, calculatoren, tekenaars/ontwerpers en een werfopvolger.

 

2. Overleg met diverse actoren.

 

Als ingenieursbureau spelen we zo goed mogelijk in op uw wensen. We kennen uw werkwijze graag goed. Geen ontwerp of berekening is hetzelfde, om de eenvoudige reden dat de ene opdrachtgever de andere niet is. Als we nauw samenwerken, kunnen we veel voor u betekenen.

 

  • Architecten stellen onze creatieve inlevingsvermogen op prijs. We doorzien de bedoeling van uw ontwerp en beschouwen het als onze sport om onopvallende constructieve oplossingen te bedenken. Dat is niet altijd eenvoudig, maar we dagen u uit om onze inventiviteit op de proef te stellen.

  • Aannemers weten dat we praktisch ingesteld zijn. We weten welke tekeningen en maatvoeringen voor u van belang zijn; deze vindt u in één oogopslag terug in onze ontwerpen. Verder stemmen we onze ontwerpen af op uw voorkeuren, bijvoorbeeld met betrekking tot materialen of bouwmethoden. Ook als het gaat om kleine klusjes en praktische vragen, bent u welkom bij ons.

  • Projectontwikkelaars, bedrijven en particulieren betrekken ons bij hun bouwprojecten. Van kleine uitbouw tot grootschalige nieuwbouw: wij verzorgen het advies op technisch vlak. Altijd op zoek naar de meest efficiënte oplossing!

 

Wij gaan in diep overleg met u, graven naar uw wensen en noden en kijken naar wat realiseerbaar is binnen de grenzen van de technische mogelijkheden. Deze analyse vormt het fundament voor het ganse project.

Het overleg gebeurt in de eerste plaats met de projectverantwoordelijke en de projectingenieurs.

 

3. Opstellen voorontwerp

 

De ingenieurs distilleren de aanwezige informatie voor het ontwerp bij aanvang van je project. Dat zijn de uitgangspunten voor het ontwerp, dat aansluit bij de architecturale visie van het ontwerp.

Na de eerste calculatie gaan we over tot de schetsontwerpen, inplanting van alle technische ruimtes (stookplaats, HS spanning, ALSB, ….), technische kokers en liftschachten. We onderzoeken de de gebouwaansluitingen (HS, glasvezel, water, gas, enz.)

We implementeren de waardevolle feedback van de ontwerppartners tot een uitgewerkt voorontwerp.

 

4. Efficiënt uitvoeringsdossier

 

Na het akkoord op het voorontwerp stellen we samen met u de definitieve planningen op. We starten met het schrijven van de lastenboeken, het definitief uitwerken van de plannen, meetstaten en een stabiele kostenraming. Tevens bieden wij ondersteuning bij de aanbestedingen.

Een goede voorbereiding is het halve werk. Daarom bezorgen we de uitvoerder bij aanvang van de werf alle plannen, schema’s en details. Zo kan hij de werf vlot voorbereiden, materialen bestellen en de werken uitvoeren. De kwaliteit van een dossier bepaalt namelijk vaak het uitvoeringstempo. 

Net als de bouwheer of de architect vinden wij dat als ingenieurs van groot belang.

 

5. Projectmanagement en persoonlijke werfopvolging.

 

Een goede opvolging van de uitvoeringen en installaties is een belangrijke pijler van onze werkwijze. Wij steunen daarbij op de praktische ervaring van het team uit hun eerdere werkomgevingen. Daardoor voorzien we snel eventuele obstakels en kunnen we die efficiënt oplossen. Zo blijven we trouw aan onze visie.

Met je aanbestedingsdossier is onze taak niet af. De ontwerpingenieurs volgen je dossier ook tijdens de uitvoering van de werken op de voet. Zowel intern als extern. Ze verwerken documenten en becommentariëren deze. Ze zijn steeds bereikbaar om de flow op de werf te ondersteunen. Op geregelde tijdstippen bezoekt je ingenieur de werf om belangrijke structurele fases te controleren, zodat het resultaat perfect is.

elektrische inspecteurs
Architecten plannen
Bouwkundig ingenieur
Bouwplanners
bottom of page